top of page

Atletické tréninky

Aktualizováno: 20. 4. 2020

Atletický stadion se otevřel sportování, zatím ovšem v omezeném režimu v souladu s podmínkami, které vyplývají ze stále vyhlášeného nouzového stavu na území ČR, z aktuálního usnesení Vlády ČR, mimořádného opatření MZČR, a také z výkladových stanovisek České unie sportu, Národní sportovní agentury a Českého atletického svazu:


  • Stadion je přístupný pouze pro členy atletického oddílu - trenéry a jejich trénující svěřence, kdy tréninky probíhají na individuálnější bázi a v nepevně daných časech. Nikomu dalšímu nemůže být vstup umožněn.

  • Trénují atleti ve věku od mladšího žactva a výš, kteří jsou pozváni či předem domluveni se svým osobním trenérem. Během tréninku se pak řídí jeho pokyny a doporučeními.

  • Společně trénovat můžou maximálně dvě osoby, přičemž sportujících párů může být v areálu stadionu vícero, ty však od sebe musí dodržet minimální rozestup dva metry a být příhodně rozprostřeny po dráze a v sektorech.

  • Uvnitř areálu se sportující členové pohybují a sportují bez ochranných prostředků dýchacích cest.

  • Osoby mladší osmnácti let nesmí trénovat bez dozoru trenéra.

  • Trenéři se musí vzájemně domluvit na časovém rozvržení tréninků, aby v jeden čas nedošlo k velkému shluku sportujících.

  • Zázemí stadionu v podobě šaten zůstává nepřístupné, toalety je však možné po jednom použít za respektování přirozených hygienických pravidel.

  • Naším zájmem je i za těchto okolností vyhovět všem zájemcům z řad našich členů o sportování na našem sportovišti, neboť atletickými tréninky naplňujeme nejen zásady uchování a posilování dobrého psychického a fyzického stavu, ale i tolik důležitý rozvoj sociálních vazeb, a v neposlední řadě i smysluplné využívání volného času.Ilustrační foto


267 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page