top of page

Vzpomínka na povodně. Obětoval se levý břeh, říká předseda ASK DĚČÍN Calda

Rozhovor s naším předsedou v Děčínském deníku. Zdroj: Děčínský deník

V roce 2013 se Českem prohnaly povodně. Celkem bylo zasaženo 970 obcí v celé republice, výjimkou nebyl ani Děčín. Bohužel. Voda se dostala také na atletický stadion ASK Děčín, který leží nedaleko levého břehu Labe. Letos prošel rekonstrukcí, dnes splňuje nejpřísnější kritéria pro pořádání atletických závodů.


Po sedmi letech od povodní zavzpomínal předseda klubu Jaroslav Calda, který tehdy seděl v protipovodňové komisi. „Dle prognóz měla dosáhnout hladina vody v Labi nad vybudovanou protipovodňovou hráz a z hlediska škod bylo vhodnější postupné zatopení. Nadšený jsem nebyl, ale s odstupem času jsem uznal, že to bylo dobré řešení,“ řekl předseda ASK Děčín.

V roce 2013 zasáhly Děčín povodně, neštěstí se nevyhnulo ani vašemu stadionu. Jak na celou smutnou minulost s odstupem sedmi let vzpomínáte? Nyní už s nostalgickou vzpomínkou, jak to tehdy celé probíhalo. Byl jsem v protipovodňové komisi a tam padlo rozhodnutí, že vzhledem k vývoji situace bude nutné „obětovat“ levý břeh Labe. To znamenalo průběžné zatopení. Dle prognóz měla dosáhnout hladina vody v Labi nad vybudovanou protipovodňovou hráz a z hlediska škod bylo vhodnější postupné zatopení. Nadšený jsem nebyl, ale s odstupem času jsem uznal, že to bylo dobré řešení.

Přitom ale stále protipovodňová zeď. Nebylo tedy něco špatně? Protipovodňová hráz byla postavena na dvacetiletou vodu. V době povodní byla sice stavba dokončena, ale ještě neproběhla kolaudace. Na pravém břehu je hráz postavena na padesátiletou vodu a důvodem rozdílných výšek je, že levý břeh nesplňoval technické podmínky pro přidělení dotace a povolení stavby. V současné době je již zpracována PD pro navýšení hráze na padesátiletou vodu na levém břehu. Kdy se začne stavět se ještě neví.

Jaké škody tehdy velká voda napáchala ve vašem areálu? Tady je třeba na úvod říci, že se nám díky včasné informaci podařilo odvést ze stadionu to, co odvést šlo. Jednalo se o doskočiště pro skok vysoký a skok o tyči, včetně stojanů. Dále jsme přestěhovali věci ze šaten o patro výše, zdemontovali topení. Více se však nepodařilo, nástup vody byl velmi rychlý. Zde je potřeba poděkovat místním firmám, že nám toto zařízení nechali uskladnit v jejich areálech. Hladina vody na stadionu dosahovala zhruba do 3,5 metru Bylo zatopeny dolní šatny, kontejnery s atletickým nářadím postupně začaly plavat na hladině. Pravidelně jsme sledovali zvyšování hladiny, byl to smutný pohled na postupnou devastaci zařízení. Co všechno jste museli opravit? Po opadnutí vody jsme zjistili, co bylo zničeno. Dolní šatny kompletně zničeny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o systém stavebních buněk, byly veškeré stěny rozmočené. Voda, která sahala až do stropu, jej zcela rozložila. Do kontejnerů s nářadím se částečně dostala voda s bahnem a kontejnery byly zcela mimo své původní osazení. Cílový objekt pro měření časů nad cílem byl zničen stejně jako šatny. Také původní nekrytá tribuna byla vodou zcela zničena. Na atletické dráze a travnaté ploše stadionu byl nános bahna. Byl to otřesný pohled na takto zničené zařízení. My jsem se však nevzdali, úzce jsme spolupracovali s městem Děčín, Ústeckým krajem i povodňovou komisí. Z této spolupráce se podařilo zajistit pomoc armády ČR, která nám rozebrala poničené šatny, HZS nám z nejhoršího omyli atletickou dráhu a sektory a vyčistili atletické nářadí, které se nepodařilo odvést před povodní. Z krajského úřadu se nám podařilo sehnat dotaci na obnovu šaten a domytí umělých povrchů na dráze speciálním strojem. Vzhledem k tomu, že dotace si vždy vyžaduje spoluúčast žadatele, stálo to oddíl nemalé finanční náklady, které pak částečně chyběly někde jinde.

Jak se za těch sedm let váš areál změnil? V tomto roce přišla určitá renovace. Stadion se dost podstatně změnil. Jak jsem již uvedl, obnovili jsme dolní patro šaten, nechali vyčistit atletickou dráhu se sektory. V dalším průběhu let jsme díky dotační pomoci krajského úřadu vybudovali objekt pro měření časů při atletických závodech, dále novou krytou tribunu k sezení. Pro kvalitní měření časů při závodech nám pomohl krajský úřad pořídit cílovou kameru OMEGA.Město Děčín nám pomohlo s obnovou horních šaten, které byly povodní 2013 také částečně zasaženy a začala se projevovat plíseň na stěnách. Tím, že má náš stadion i sektor pro vrhačské disciplíny, nám Český atletický svaz zapůjčil ochrannou klec pro hod kladivem a diskem. S přihlédnutím k tomu, že životnost umělých atletických povrchů se pohybuje okolo deseti až dvanácti let a poslední rekonstrukce proběhla naposledy v roce 2003, jsme v letošním roce získali dotaci z MŠMT na rekonstrukci stadionu ve výši čtyř miliónů korun. Výrazně nám v naplnění našeho záměru pomohlo město Děčín dotací 1,8 milionů korun. Podařilo se zrenovovat atletickou dráhu včetně sektorů, nové jsou doskočiště na výšku a skok o tyči. Stadion dnes splňuje nejpřísnější kritéria pro pořádání atletických závodů. Stadion je využíván i HZS a to jak profesionálními, tak i amatérskými. Dále jej využívají školy v Děčíně a v neposlední řadě i sportovci z jiných odvětví.

Jistě vás negativně zasáhl „koronavirový“ rok. Zrušené závody, třeba i ztráta financí… Ano, to máte pravdu. Na začátku letní sezóny jsme byli nuceni přerušit veškerou činnost, což se projevilo na výkonech. Závody se obnovili až 1. června, kdy jsme se zúčastnili výzvy „Spolu na startu“, kde se v tento termín konaly atletické závody na 180 místech v republice. Letní část atletické sezóny se podařilo celou zrealizovat i když v kratším časovém období. Náš oddíl pořádá i závody mimo dráhu, které jsou rozloženy v průběhu celého roku a zde se podařilo uskutečnit pouze čtyři závody z deseti. Ve hře je ještě závod „Běh na Sněžník“, který by mohl proběhnout 26. prosince. Financování oddílu se podařilo udržet v přijatelném stavu. Více než „koronavirus“ jsme se museli vyrovnat s tím, že rekonstrukce stadionu sebou nesla i nezbytné finanční nároky na zpracování podkladů pro dotační žádost na MŠMT. Pro Děčín však máme pěkný stadion.

Může mít tento rok dopad na vaši atletickou mládež? Zcela určitě. Udělali jsme v průběhu zimy podklady pro nábor nových mladých atletů. Dost jsme tomu věřili, ale omezení v činnosti nám vzalo vítr z plachet. Nyní se připravujeme s velkým omezením, podmínky nám zcela zamezily přípravu s mládeží a to jak v omezeném počtu dětí na tréninku, tak i tím, že se někteří bojí své děti pouštět na přípravu. Snad se vše časem vrátí do původních kolejí.

Co očekáváte v roce 2021 z pohledu vašeho oddílu? Očekávám, že koronavirus odezní a my budeme moci sportovat jako dříve. V žádném případě nesedíme a čekáme co bude. Už dnes připravujeme zimní atletickou sezónu. Ve spolupráci s krajským svazem atletiky máme již termíny pro krajské přebory v hale ve všech věkových kategoriích. Pokud nám bude povoleno, tak budeme závodit. Ještě na přelomu roku připravíme termínovou listinu pro letní sezónu včetně závodů na dráze i mimo. To znamená, že bychom rádi uspořádali všech deset závodů Děčínského běžeckého poháru.

V jaké kondici je aktuálně ASK Děčín? Nebýt této doby, která nás omezuje v činnosti, řekl bych v dobré. Máme krásný stadion na překrásném místě s výhledem na Děčínský zámek a Pastýřskou stěnu. Pořádáme kvalitní atletické závody na dráze i mimo. V oddíle je zaměření na rozvoj atletických a všeobecných sportovních návyků u mládeže, tak i výkonnostní atletiku u vyspělejších závodníků, což si myslím jde dobře. Tréninky probíhají v letním období na atletickém stadionu, v zimě máme k dispozici tělocvičny a posilovnu. Malé děti jsou rozděleny podle věku, mládež má již tréninkové skupiny podle zaměření. K dispozici jsou trenéři, kteří dříve provozovali atletiku a poté si udělali kurz trenéra. Pracujeme s mládeží už od 5 let, zájem ze strany rodičů a dětí je velký. Už si přejeme, aby toto nezvyklé období pominulo a mohli jsme tak rozvinout naší činnost do původního rozsahu.


Zdroj: Děčínský deník

60 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating