top of page

Přípravy na Lotharův běh běží naplno, představujeme COVID strategii závodu.

Přesně za 1 měsíc, 20. února nás čeká 8. ročník závodu LOTHARŮV BĚH, který se běhá v lokalitě Krásný Studenec v okolí vrchů Lothar a Klobouk.


Aktuální situace však zatím nenaznačuje, že budeme moci závod uspořádat bez omezení v původním termínu. Podle indexu PES jsme připravili následující COVID strategii, kterou se budeme řídit.


STUPEŇ 5 - Amatérské sportovní akce jsou zakázány.

STUPEŇ 4 - Amatérské sportovní akce jsou zakázány

STUPEŇ 3 - Amatérské sportovní akce jsou povoleny bez diváků, ovšem není nastaven limit závodníků


- v této podobě (STUPEŇ 3) můžeme závod uspořádat takřka bez omezení

- na místě budou samozřejmě dodržovány všechna hygienická opatření

- budou k dispozici dezinfekce

- budou vytyčeny zóny a omezení, která zajistí dodržování dvoumetrových rozestupů


VIRTUÁLNÍ VARIANTA ZÁVODU a NÁHRADNÍ TERMÍN


Náš odhad je, že i v případě pozitivního vývoje aktuální epidemiologické situace zůstane nařízen 4 stupeň indexu PES po celý únor, ale věříme, že nejpozději několik týdnů poté přijde další rozvolnění na 3 stupeň indexu PES, a z tohoto důvodu budeme před virtuální variantou závodu preferovat přesunutí termínu závodu do měsíce března 2021.


Pokud se však epidemiologická situace dlouhodobě nebude zlepšovat, nebo se dokonce zhorší a stupně indexu PES zůstanou na hodnotách 4 a 5, budeme nuceni přistoupit k virtuální podobě závodu.


I přes aktuální nejistou situaci jsme přistoupili ke spuštění ONLINE PŘIHLAŠOVÁNÍ, které bude spuštěno již za několik málo dnů. Platit se ale bude tentokrát pouze na místě, nikoli předem. Přihláška je naprosto nezávazná (vzhledem k nejistému termínu), avšak i přesto budou závodníci předem zvýhodnění slevou na startovném ve výši cca 35%. Během několika nejbližších dnů budou rovněž zveřejněny i propozice a připravená stránka závodu.


Děkujeme za přízeň a těšíme se na setkání na závodech!


Petr Horník, spoluorganizátor akce
235 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating