top of page

Atletické tréninky se rozšiřují - aktualizováno

Aktualizováno: 5. 5. 2020

S potěšením oznamujeme, že po postupném uvolňování krizových opatření, můžeme přistupovat k organizovanější formě tréninků. Proto v týdnu od 4. 5. do 10. 5. 2020 rozšiřujeme tréninky o další tréninkové skupiny.


Rozpis tréninků od pondělí 4. května:


Prvoci (2012 a mladší) - trenér Jan Handlíř

 • čtvrtek 17:00-18:00 (začíná se od 14. 5.)


Prvoši (2009, 2010, 2011) - trenéři Oxana Matico, Pavel Kolorenč

 • úterý + čtvrtek 15:50-16:50


Mlaďoši (2007, 2008, vybraní 2009) - Pavel Kolorenč, Miroslav Hála

 • pondělí + středa 16:00-17:45

 • úterý + čtvrtek 17:00-18:45


Starší žactvo, dorost, juniorstvo (2006 a starší) - Jaroslav Calda, Dušan Kamenický, Rudolf Homolka

 • pondělí až pátek 16:00-18:00

 • nebo dle individuální dohody s trenérem



Režim tréninků:


 1. Stadion je přístupný pouze pro členy atletického oddílu - trenéry a jejich trénující svěřence - v rámci organizovaných tréninků, pro veřejnost zůstává nadále uzavřený.

 2. Účast na trénincích je do značné míry založena na větší komunikaci mezi trenérem a svěřenci, případně rodiči u menších dětí. Trénují atleti, kteří jsou pozváni či předem domluveni se svým osobním trenérem. Během tréninku se pak řídí jeho pokyny a doporučeními. Pokud přijde někdo neohlášen, nemusí být s ohledem na počty lidí připuštěn k tréninku.

 3. Společně trénovat může maximálně deset lidí, přičemž sportujících skupin může být v areálu stadionu vícero, ty však od sebe musí dodržet minimální rozestup dva metry, být příhodně rozprostřeny po dráze a v sektorech, chovat se ohleduplně a cenit si opětovného kolektivního trénování.

 4. Uvnitř areálu se sportující členové pohybují a sportují bez ochranných prostředků dýchacích cest.

 5. Osoby mladší osmnácti let nesmí trénovat bez dozoru trenéra.

 6. Zázemí stadionu v podobě šaten zůstává nepřístupné, toalety je však možné po jednom použít za respektování přirozených hygienických pravidel.

 7. Naším zájmem je i za těchto okolností racionálně vyhovět všem zájemcům z řad našich členů o sportování na našem sportovišti, neboť atletickými tréninky naplňujeme nejen zásady uchování a posilování dobrého psychického a fyzického stavu, ale i tolik důležitý rozvoj sociálních vazeb, a v neposlední řadě i smysluplné využívání volného času.











220 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page