top of page

Atletické sustředění v Doksech

O velikonočních prázdninách, které letos připadly na nejzazší termín, 17. – 22. dubna 2019, děčínští atleti uspořádali tradiční atletické soustředění. Protože jdeme cestou poznávání nových míst, kdy neustále obměňujeme a hledáme nové resorty, vybrali jsme tentokrát lokalitu v borovém ráji – naší základnou se stal Sportovní a rekreační areál Termit 25 na jižním okraji Doks, který naplno splnil naše očekávání a byl jako stvořený pro naši akci.

Akce se včetně trenérů zúčastnilo na 35 atletů z několika tréninkových skupin. Nejpočetnější skupinu Mlaďošů tvořilo sedm kluků a deset děvčat. Další skupiny, štrekaři a vícebojaři, byly protipólně souhrnně označováni Staroši. Každá skupina měla svůj tréninkový plán probíhající dvoufázově, tedy dopoledne a odpoledne.

Tréninky probíhaly v lesním terénu typickém pro zdejší oblast – borovicové lesy s písčitým povrchem a hustou sítí cest. Trénovali jsme jak na lesních cestách, tak i mimo ně v dobře průběžném lese. Ke slovu přišlo i sportovní plato či hřiště v areálu Termitu 25 a pro vrhačské záležitosti i louka v sousedství. Na maximum jsme tak využívali měkký povrch, tedy ten nejpřirozenější terén pro sportování, jež je de facto i lékem pro různé růstové bolístky, kterými někteří trpí. Soustředění bylo vyvrcholením přípravného období. V případě Mlaďošů jsme systematicky rozvíjeli všechny pohybové schopnosti a cílili na všestrannou atletickou přípravu s přihlédnutím k blížícímu se závodnímu období. Vštěpovali jim zásady houževnatosti, důslednosti, efektivity, morálky, přátelství. To vše zastřešené týmovou chemií, která je nejdůležitějším pilířem sportovního kolektivu nejen na tréninku a na závodech, ale i v životních situacích.

Kromě vlastní atletické přípravy přicházely i aktivity, během kterých začala kvést přirozená a kouzelná symbióza mezi Mlaďochy a Starochy. Mezi nejoblíbenější patřily dva orientační běhy, jeden noční a druhý denní, přičemž Mlaďoši byli hlavní aktéři a Staroši ti moudří, dohlížející a usměrňující. K tomu jsme příhodně využili areál pevných kontrol spravovaných Orientačním klubem Doksy. V „odpočinkové“ sobotní odpoledne jsme výletili na nedaleký Králův stolec, načež následovala večerní disco párty, která dotvořila uvolněnou volnočasovou atmosféru.Letošní fenomény byly dva. Prvním jednoznačně počasí, po celých pět dní hřejivé sluníčko s modrým nebem vyvolávalo dojem spíše letního než jarního soustředění. V noci pak měsíc vycházející nad Bezdězem rozzářil Máchův kraj. Z toho všeho jasu se ale příroda roztančila a rozkvetla až příliš rychle a bujně, a tak někteří po celou dobu bojovali nejenom s tréninky, ale i s různými alergickými reakcemi. Druhý jev se ukázal vlastně už před akcí samotnou a týkal se Mlaďošů. Velké nechutenství některých se soustředka vůbec zúčastnit znamenalo opakované trpělivé přesvědčování a motivování. Souběžně s tím se přidalo pár lidí, kteří do poslední chvíle léčili svoje zdravotní obtíže. Nakonec, i s pomocí svých vrstevníků, se všem povedlo zdárně nastoupit do rozjíždějícího vlaku a cesta dřiny i zážitků mohla začít.

Soustředění, zalité sluncem a přírodou, nabité programem a aktivitami, naplněné radostí i živostí všech, prolínané únavou, bolístkami a překonáváním sama sebe, uteklo až příliš rychle. Přesto pro mnoho zúčastněných mladých děčínských atletů zanechalo silné dojmy a stalo se životním milníkem, který v srdcích zůstane navždy.

Kompletní fotogalerii naleznete na https://www.zonerama.com/askdecin/Album/5255039.

25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating